אבחון דידקטי

מטרת האבחון הדידקטי הינה לאפיין, לאתר ולמפות את ההצלחות והכישלונות בלמידה בתחומי מיומנויות יסוד (כגון: קריאה, כתיבה, הבעה בכתב ובעל-פה, מתמטיקה ושפה זרה) ואת האמצעים העומדים בבסיס הלמידה של מיומנויות אלה לצורך תכנון, טיפול ותמיכה.

לכן בד"כ יעשה לילדים מכיתה ב' ואילך (לילדים קטנים יותר בדיקת המנגנונים נעשית על ידי מרפאה בעיסוק)

אבחון ממוקד ויעיל  הוא  כלי חשוב  כדי לנתב את התהליך הטיפולי ולמקד אותו, לטובתו ולתועלתו של המאובחן.

האבחון נערך על-ידי מאבחנת דידקטית. משך האבחון – בין 4 ל-6 שעות.

אבחון דידקטי כללי בעברית

אבחון כללי בעברית הינו כבסיס לכל בדיקה של תחומי הלמידה. מטרתו לבדוק בראש ובראשונה באם קיימת לקות למידה. האבחון בודק יכולות קוגניטיביות (חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות), וכן את כישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה בעברית.   האבחון מותאם לגילו של הילד.

הרחבות במתמטיקה ואנגלית:

אבחון דידקטי במתמטיקה

מטרת האבחון לבדוק קיומה של לקות בסיסית במתמטיקה (דיסקלקוליה). האבחון מתמקד בבדיקת יכולות החשיבה המתמטית, רמת הידע ביסודות המתמטיקה, בביצוע חישובים ובהבנה מרחבית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל. אבחון זה נערך בהמשך לאבחון דידקטי כללי.

אבחון דידקטי באנגלית

מטרת האבחון לבדוק את השלכות לקות הלמידה על לימוד שפה שניה. האבחון מיועד לתלמידים שיש להם קשיים בלימוד השפה האנגלית. אבחון זה בודק את רמת הידע, אוצר-המלים וכישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה באנגלית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל של הילד.

כיצד תבחינו שיש צורך באבחון דידקטי ?

א.בתחום ההתפתחותי

ליקויים בתחום השפה – מילות יחס, רצף שפתי.

ליקויים בקשב וריכוז.

ליקויים בהתמצאות במרחב ואומדן של מרחקים וזמן.

ליקויים שונים בזיכרון לטווח קצר וטווח ארוך.

ליקויים בחשיבה כמו העדר יכולת ארגונית, דרכי למידה (אסטרטגיות למידה) וחוסר יכולת לשנות גישה ולעבור מעניין לעניין

ב. בתחום ההתנהגותי – חוסר שקט, תנועתיות יתר, אימפולסיביות,  הסח הדעת, תגובתיות מוגזמת לגירויים, קושי לציית לחוקים וכללים, גישה פסיבית ללמידה (העדר מוטיבציה) וקושי בארגון ובתכנון.