אבחון פסיכו-דיאגנוסטי

אבחון פסיכו-דיאגנוסטי הוא קבוצת  מבחנים אותם מעביר פסיכולוג (קליני)

שמטרתה לקבל תמונה מקיפה ככל האפשר של אישיות הנבחן.

ממצאיו מאפשרים התבוננות בתכנים המעסיקים את הנבחן, זיהוי הפרעות

נפשיות, איתור נקודות חוזק וחולשה וכן הלאה.

 

באילו מקרים יש לערוך אבחון פסיכו דיאגנוסטי?

* כשיש צורך בהבנה רחבה יותר של מקורות הקושי של הילד.

* כשיש סימני שאלה לגבי מרכיבים אישיותיים/ פתולוגיות נפשיות  של הנבדק והתאמת דרכי טיפול.

* חשד להפרעות בתקשורת (במקביל להערכה פסיכיאטרית).