אבחונים

אבחון פסיכו-דידקטי – הינו אבחון מקיף ומשולב, הבודק את נקודות החוזק והחולשה של הילד הנבדק, תוך התייחסות  לקשיי הלמידה שלו, למצבו הרגשי וליכולתו האינטלקטואלית. זוהי תחילתו של תהליך שיאפשר לנו להבין את מקור קשיי הנבדק על מנת לקבל המלצות נכונות לטיפול בהם.

* אבחון דידקטי בלבד- מומלץ לערוך כאשר התלמיד מתקשה בקריאה, הבנת הנקרא, כתיבה ו/או הבעה בכתב, בחשבון או ברכישת שפות זרות, ומטרת האבחון הינה לאפשר בניית תכנית טיפולית הולמת על מנת שהמורה להוראה מתקנת תוכל לקדם באופן מרבי את התלמיד.

* אבחון פסיכולוגי בלבד -מומלץ לערוך כאשר הקשיים העיקריים הינם רגשיים והתנהגותיים והמסגרת החינוכית מדווחת על תפקודי למידה תקינים.

חוות דעת מקיפה ומפורטת תועבר להורים כשבועיים-שלושה שבועות מביצוע האבחון.

תתקיים שיחת משוב (סיכום) – עם איש המקצוע שבמהלכה יימסרו ממצאי האבחון ובמידת הצורך, יומלצו דרכים להמשך טיפול בקשיים ואף להתאמות בעבודות ביה"ס ובדרכי ההיבחנות.

**חשוב לדעת כי  אצלנו במרכז "שיאים" ,האבחונים (דידקטי, פסיכולוגי, פסיכו-דידקטי) נערכים ע"י צוות מקצועי, בעל ניסיון רב שנים אשר כולל פסיכולוגים ומאבחנות דידקטיות המתמחים בתחומי הפסיכולוגיה וליקויי הלמידה.

אנו במרכז "שיאים" מאמינים כי היכולות האמיתיות מתגלות כאשר הילד מאובחן מרגיש בסביבה בטוחה ובתנאים שאף מאפשרים לו  ליהנות מחוויית האבחון.