הוראה מתקנת לחטיבה ולתיכון

הוראה מתקנת מציעה אסטרטגיות למידה מותאמות לתלמיד בגיל חטיבת הביניים והתיכון ובכך מספקת כלים להתמודדות עצמאית של התלמיד עם לימודיו ,הדרישות הגדלות ולקראת ההתמודדות עם בחינות הבגרות במקצועות השונים.

הוראה מתקנת מתאימה לילדים מתקשים שצברו פער מבני כיתתם בחומר הנלמד במתמטיקה, מקצועות רבי מלל, ובשפות זרות כגון: אנגלית.

סגירת פערים לימודיים  ,העלאת תחושת המסוגלות וההצלחה ,שיפור מיומנויות למידה, אסטרטגיות למידה במקצועות רבי מלל ומתמטיקה ופיתוח יכולת החשיבה.

*השיעורים פרטניים.