הוראה מתקנת

הוראה מתקנת היא הוראה המכוונת ישירות לצרכיו הייחודיים של התלמיד אשר מגלה קשיים בלימודיו שכתוצאה מכך נוצרים פערים ברכישת מיומנויות הלמידה שלו , וזו הסיבה שאינו מממש את הפוטנציאל הקוגניטיבי הקיים בו והוא לא עומד בציפיות הסביבה החינוכית ממנו.

בדרך כלל ישמעו ההורים מהמורים כי "התלמיד נבון אך לא ממש את מלוא הפוטנציאל והישגיו אינם משביעי רצון".

ההוראה המתקנת  נועדה לסייע בכדי לפתח את יכולתו  של הילד לנצל את כושרו ואת ידיעותיו, כך שיוכל לתפקד ביעילות ובצורה האופטימאלית ביותר בכיתתו ובחברת בני גילו .

מטרתה המרכזית של הוראה זו לשפר את ביצועי והישגיי התלמיד בבית הספר ולהביאו לידי שליטה טובה יותר בכל התחומים הנלמדים בבית הספר, ולהפוך אותו ללומד עצמאי המאמין ומכיר ביכולותיו ללמוד ולהגיע להישגים .

לדוגמא, ילד שמתקשה ללמוד קריאה בשיטה הנהוגה בכיתתו ובבית-ספרו, מקבל סיוע פרטני המבוסס על יכולותיו ועל פי חוזקות אלה תיבנה לו תכנית  קריאה שמתאימה לו  ומקדמת אותו לקראת היעדים בקריאה שהוצבו בתחילת התהליך.. כך גם לגבי ילדים המגלים קשיים מהותיים בחשבון, באנגלית ומקצועות אחרים.

צוות המורים ב"שיאים"  מורכב ממורים מקצועיים בעלי הכשרה  התמחות וניסיון  בלקויות למידה והפרעות קשב.