הכנה לבחינות הבגרות

התאמת דרכי הוראה במתמטיקה בהתאם לפרופיל התלמיד בהתאם לתכנית הלימודים ודרישות משרד החינוך.

מטרה חשובה בתהליך -הקניית כלים מעשיים לקידום פיתוח חשיבה ותהליכי הבנה בקרב ילדים בעלי לקויות למידה שונות, ע"פ הנדרש מאופי התחום.

הקניית מיומנויות ואסטרטגיות למידה הנדרשות להתמודדות עם בחינות הבגרות באנגלית, לתלמידים המתקשים בהבנת הנקרא, בדקדוק ובהבעה בכתב.הלימוד מקנה כלים להעשרת אוצר מילים, הבעה בכתב ואסטרטגיות להבנת הנקרא.

צוות המורים שלנו במרכז "שיאים"  מורכב ממורים מוסמכים עם תעודת הוראה  בתחומים השונים ,בעלי הכרה מעמיקה, דרכי הוראה ייחודיות ואסטרטגיות של תכני הלימוד – מרמת בית ספר יסודי  ועד רמת בגרות.