טיפול רגשי במוסיקה

הטיפול במוסיקה מאפשר למטופלים להתנסות בסוגי קשר ותקשורת שונים המתבצעים באמצעות חשיפתם למגוון רחב של כלי נגינה. בעזרת כלי הנגינה בסביבה מכילה ובטוחה מתאפשר תהליך ביטוי עצמי, צמיחה והתפתחות ביכולתם ובכישוריהם הרגשיים, החברתיים והמוסיקליים.

מיומנויות הנגינה על הכלים מגבירות את השליטה העצמית, הביטחון העצמי ועוזרות בקבלת גבולות.

צירופי התנועות שלנו, דרכי העיצוב וארגון התנועתיות משקפים את מבנה אישיותנו ואת דרכי ההתמודדות שלנו עד כדי ביטוי רגשות או חסימתם. התנועה מהווה חלק בלתי נפרד מכל חוויה רגשית.

בעבודה הטיפולית עם ילדים, השימוש בתנועה ובמשחקי תנועה הוא הכלי דרכו מביא הילד את עולמו, את המעסיק אותו ואת הבעיות המציקות לו.